Living Lab Autonoom Transport Zeeland

18-10-2021 07:39:20 - Terberg Special Vehicles

Terberg is partner van het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland. Dit project ontwikkelt een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare weg.


Het project Living Lab Autonoom Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor  Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Innovatief

Het project is innovatief en niet eerder in Nederland uitgevoerd. Het Living Lab richt zich op een breed scala aan innovaties die nodig zijn om de voertuigen in een logistieke operatie veilig en rendabel te kunnen inzetten: hogere snelheden, interactie met andere logistieke systemen, snelle dataverbindingen, herkennen van een grote diversiteit aan verkeerssituaties, op afstand besturen, etc.  Zeeland heeft de ruimte en logistieke setting om dit soort experimenten uit te voeren. Het innovatiesysteem is open omdat ook andere technologiebedrijven (bijvoorbeeld Navya en Einride) in de nabije toekomst de gelegenheid wordt geboden om experimenten uit te voeren. Ook technologieproviders die componenten leveren (wifi, 5G, radar, artificial intelligence) kunnen deelnemen. Die vallen nu buiten de scope van de aanvraag. 

Technologiebedrijven

Het Living Lab is belangrijk voor Nederlandse technologiebedrijven als VDL en Terberg die wereldwijd koplopers zijn in de ontwikkeling van autonome voertuigen voor logistieke operaties. Met een Living Lab binnen Nederland kunnen zij hun R&D versnellen en buitenlandse partners naar Nederland halen voor doorontwikkeling van de technologie voor het rijden van autonome voertuigen in mixed traffic.  

Logistieke Dienstverleners

Het project is ook essentieel voor logistiek dienstverleners in West-Brabant en Zeeland die actief zijn in het wegvervoer. Studies geven aan dat de introductie van autonoom transport zal leiden tot een kostenreductie van 47% (en daarmee tot een druk op de prijzen zal leiden) en dat technologiebedrijven met het aansturen van autonome voertuigen een aanzienlijk deel van de bestaande business van logistiek dienstverleners kunnen overnemen. Het project versterkt het innovatiesysteem in West-Brabant en Zeeland door minimaal 20 MKB logistiek dienstverleners te betrekken bij de experimenten en bij hen actief onderzoek te doen naar business impact van autonoom transport. Ze worden geholpen bij het uitwerken van strategieën en nieuwe business proposities waarmee zij hun positie in de keten kunnen versterken of beschermen. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen wegbeheerders, logistieke dienstverleners en technologiebedrijven: samen kunnen ze verkeersveiligheid met autonome voertuigen waarborgen en in beeld brengen welke eisen aan de systemen gesteld moeten worden om ze toe te laten tot de openbare weg.  

Experimenten en ontwikkelstappen

In het Living Lab worden de volgende experimenten en ontwikkelstappen gezet: 

  • Pilot Autonoom in mixed traffic terminal operation: Inzet van een autonoom voertuig op de terminal van Kloosterboer in Vlissingen tussen kade en container stack.  
  • Pilot Autonoom in mixed traffic op de openbare weg: Op het traject van MSP Onions en Kloosterboer wordt een autonoom voertuig ingezet in mixed traffic op de openbare weg gericht op het identificeren van verkeersrisico’s, technologieverbetering en veiligheidsmaatregelen. 
  • Ontwerp van operational en safety cases voor andere mixed traffic situations: uitwerking van autonome toepassingen bij Verbrugge, OCT, Mepavex met andere mixed traffic situaties met meer gewoon verkeer en zwakke verkeersdeelnemers. 
  • Risico’s en veiligheid: samen met wegbeheerders worden risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en gemitigeerd om de huidige en nieuwe experimenten mogelijk te maken. 
  • MKB Valorisatie & Communicatie: Verkenning en analyse van impact van autonoom transport op de bedrijfsvoering en businessmodel van 20 logistieke MKB-ers.

WHERE SPECIAL COMES AS STANDARD